Despite sa mga kalisod nga iyang naagian gikan sa mga deskriminasyon nga iyang nadawat tungod sa iyang pagka-lgbt wala kini panumbalinga sa beauty …